Pytanie
W dniu 23 października 2015 r. spółka udzieliła pracownikowi jednorazowej, 3 letniej pożyczki ze środków obrotowych w wysokości 100.000 zł. Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie 4% rocznie, które są spłacane w ratach miesięcznych. W związku z tym, iż jest to oprocentowanie niższe niż oprocentowanie według stopy rynkowej dla tego typu pożyczek, spółka chce ustalić przychód ze stosunku pracy z częściowo odpłatnych świadczeń.
Kiedy powstanie przychód do opodatkowania, czy z chwilą podpisania umowy, czy z chwilą płatności miesięcznych odsetek?
W jakiej wysokości musi być ustalony podatek dochodowy od osób fizycznych?
Jaką deklarację podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego?
Czy przychód tak ustalony jest także podstawą do naliczenia składek ZUS?