Pytanie
Firma będzie realizowała zamówienie, na które zamawiający wpłacił 30% zaliczki. Firma wystawiła fakturę zaliczkową. Całość zamówienia będzie realizowana partiami w kilku dostawach.
Jak należy prawidłowo dokumentować kolejne dostawy?
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy zarówno w podatku VAT, jak również w podatku dochodowym?
Całość zamówienia to 100.000 zł.
Wpłacona zaliczka 30% to 30.000 zł.
Wariant 1 - wartość pierwszej dostawy - 20.000 zł.
Wariant 2 - wartość pierwszej dostawy - 40.000 zł.
Jak należy udokumentować prawidłowo dostawę w obu wariantach?
Jak należy udokumentować w obu wariantach kolejną wpłatę zamawiającego (30.000 zł) po dokonaniu pierwszej dostawy?
Czy po dokonaniu każdej dostawy należy korygować fakturę zaliczkową?
Co powinna zawierać faktura końcowa wystawiona w związku z ostatnią partią dostawy, gdy dotychczasowe wpłaty nie pokrywają całości zamówienia, a na dotychczasowe dostawy wystawione będą tylko WZ?