Pytanie
Firma w latach ubiegłych zrealizowała inwestycję budowy hali produkcyjnej. W wyniku rozliczenia inwestycji przyjęto na stan środków trwałych budynek oraz szereg innych obiektów inwentarzowych. W wartości początkowej budynku ujęto kanały klimatyzacyjno - wentylacyjne wbudowane w konstrukcję budynku. Jako samodzielne środki trwałe przyjęto centrale klimatyzacyjne. W obecnym okresie, w związku z potrzebą intensywnego klimatyzowana określonych części hali produkcyjnej, zrealizowano inwestycję montażu kanałów nawiewowych rozprowadzających schłodzone powietrze po hali. Kanały te w każdym momencie mogą zostać zdemontowane i zainstalowane w innym miejscu czy w innym budynku.
Jak należy rozliczyć tą inwestycję?
Czy kanał nawiewowy rozprowadzający schłodzone przez centrale klimatyzacyjne powietrze po hali stanowić będzie samodzielny środek trwały (KŚT 211)?