Pytanie
Otrzymaliśmy fakturę za usługę transportową (transport towarów) od klienta z Anglii. Otrzymaliśmy dokument o nazwie: "invoice" bez numeru VAT-UE. Na fakturze jest wyszczególniony nasz VAT-UE z przedrostkiem PL. Gdy zapytaliśmy klienta o jego VAT-UE z przedrostkiem GB, odpowiedział nam, że nie ma, bo nie jest podatnikiem VAT. Faktura została wystawiona w dniu 23 stycznia 2013 r. na 130 euro za transport wykonany w dniu 18 stycznia 2013 r. na trasie Polska-Francja.
Czy możemy rozliczyć w takiej sytuacji import usług i wystawić fakturę wewnętrzną ze stawką 23% VAT?
Czy postąpimy prawidłowo, jeśli zastosujemy do rozliczenia kurs z dnia poprzedzającego zakończenie usługi (które miało miejsce 18 stycznia 2013 r.), czyli z dnia 17 stycznia 2013 r. i naliczymy 23% VAT?