Pytanie
Wspólnikowi spółki z o.o. będącemu osobą fizyczną, umorzono udziały posiadane w tejże spółce za wynagrodzeniem płatnym częściowo w gotówce, częściowo w udziałach w spółce jawnej, której wspólnikami obok wspomnianej spółki z o.o. są jeszcze 2 osoby fizyczne. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej ze spółki z o.o. na osobę fizyczną nastąpiło w dniu 12 listopada 2013 r.
W jaki sposób rozliczyć dochód za listopad 2013 r. nowego wspólnika wstępującego do spółki jawnej, skoro przez część miesiąca do dnia 11 listopada 2013 r. wspólnikiem była spółka z o.o. i należy jej się za ten okres pewna część dochodu?
Dodam, że cały przychód spółki jawnej jest fakturowany na koniec każdego miesiąca, chociaż usługi o charakterze ciągłym świadczone są przez cały miesiąc. Trudno byłoby w przypadku niektórych usług ściśle wyodrębnić część dochodu.