Pytanie
Jak należy rozpoznać podatkowo poniżej przedstawioną sytuację?
Dotychczas dysponowaliśmy jednym ciągiem technologicznym (stanowiącym 1 środek trwały) składający się z wielu maszyn. W związku z potrzebą posiadania kolejnej linii (ciągu technologicznego) podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnych maszyn, które niezbędne są do uruchomienia kolejnego ciągu technologicznego. Jednakże z racji tego, że nowe maszyny są dużo bardziej nowoczesne podjęliśmy decyzję o częściowym, zmodernizaowaniu już posiadanej linii (ciągu technologicznego). Część nowych maszyn podłączono do już posiadanej linii technologicznej, a odłączono z niej te dotychczas użytkowane (tego samego rodzaju, jednakże technologicznie mniej wydajne). Te odłączone maszyny (części składowe/peryferyjne) z dotychczas posiadanego ciągu technologicznego wraz z pozostałymi nowo zakupionymi maszynami, których nie wykorzystano do wymiany w posiadanej linii (ciągu technologicznym), utworzyły nowy środek trwały.
Czy spotykamy się tutaj z trwałym odłączeniem części składowej/peryferyjnej środka trwałego w dotychczas posiadanym ciągu technologicznym?
Ten środek trwały nadal będzie wyposażony w maszyny tego samego rodzaju. A następnie z przyłączeniem tej odłączonej części do innego środka trwałego.
Czy też spotykamy się tu z modernizacją posiadanego już ciągu technologicznego poprzez zwiększenie jego wartości o wartości zmodernizawoanych maszyn, bez zmniejszania wartości tego środka trwałego o wartość odłączanym maszyn? Jeżeli ostatnie rozwiązanie jest prawidłowe, to jak podatkowo utworzyć nową linię technologiczną, skoro będzie do jej kompletności brakować maszyn, które zostały przyłączone (na podmianę) do pierwszego ciągu technologicznego?