Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa na wniosek mieszkańców z dnia 5 stycznia 2012 r. zleciła firmie zewnętrznej montaż instalacji domofonowej w budynku wielorodzinnym. Firma przystąpiła do realizacji zlecenia w dniu 17 lutego 2012 r., zgodnie z określonym w umowie terminem wykonania instalacji, tj. od 17 lutego 2012 r. do 9 marca 2012 r. Protokół zakończenia zleconej usługi i odbiór przez inspektora nadzoru nastąpił w dniu 7 marca 2012 r. Od firmy zewnętrznej Spółdzielnia otrzymała za montaż instalacji domofonowej fakturę VAT w dniu 9 marca 2012 r., natomiast dla mieszkańców budynku wystawiła w dniu 19 marca 2012 r. faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności. Lokatorzy znając datę rozpoczęcia montażu instalacji domofonowej w ich budynku (17 lutego 2012 r.), zaczęli wnosić na konto spółdzielni opłaty z tytułu usługi ratalnie, począwszy od stycznia, aż do października 2012 r.
W którym miesiącu dla spółdzielni wystąpił obowiązek podatkowy na gruncie VAT, mając na uwadze, że ww. usługa zalicza się do robót budowlano-montażowych, a co za tym idzie obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny?