Pytanie
Firma Sp. z o.o. "A" w dniu 15 kwietnia 2014 r. zakupiła samochód osobowy - umowa leasingu operacyjnego o wartości netto 189.686,99 zł. Opłata wstępna z tego tytułu wynosi 85.359,15 zł netto. Samochód ten będzie używany przez Prezesa 2 spółek, dlatego Spółka "A", która zakupiła leasing będzie 50% wartości leasingu refakturować na drugą spółkę "X".
1. Czy Spółka "A" może jednorazowo w dniu otrzymania FV zaliczyć opłatę wstępną w koszty uzyskania przychodów?
2. Jeśli Spółka "A" podejmie decyzję o zaliczeniu ww. opłaty leasingowej w koszty proporcjonalnie do czasu trwania leasingu, to czy może wartość 50% uznać jako koszt, a tylko pozostałe 50% opłaty rozłożyć na okres trwania leasingu, co jest podyktowane faktem refakturowania 50% na Spółkę "X"?
3. Czy Spółka "X" może jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe 50% wartości opłaty wstępnej wynikającej z refaktury otrzymanej od Spółki "A"?
4. Czy Spółka "X" może zaliczyć w koszty podatkowe 50% wartości opłaty wstępnej wynikającej z refaktury otrzymanej od Spółki "A" proporcjonalnie do zawartej umowy wynajmu pojazdu od Spółki "A" np. 1 rok lub 3 lata lub 5 lat?
Dla celów podatku VAT (wg przepisów od 01 kwietnia 2014 r.) samochód może być używany również do celów prywatnych, nie zamierzamy prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.
5. Czy wartość nieodliczonego podatku VAT w obu Spółkach będzie kosztem uzyskania przychodów?