Pytanie
Spółka z o.o. zapłaciła za zgłoszenie wzoru przemysłowego oraz za ochronę wzoru na okres 5 lat (wzór był własnością osoby fizycznej - udziałowca spółki, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę). W następnym roku spółka zawarła umowę z właścicielem wzoru przemysłowego o przeniesienie prawa do tego wzoru za wynagrodzeniem. Spółka zamierza korzystać ze wzoru powyżej 1 roku. Wartość wynagrodzenia wynosi powyżej 3500 zł.
Czy opłata za zgłoszenie i ochronę wzoru (wpłacone przed przeniesieniem prawa) wraz z wynagrodzeniem z umowy przeniesienia prawa może stanowić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?
Jakie jeszcze skutki w podatku dochodowym może rodzić takie przeniesienie własności, z uwagi na to, że zbywca jest udziałowcem i jednocześnie pracownikiem?