Pytanie
Spółka z o.o ponosiła od 2005 r. nakłady inwestycyjne na budowę budynku magazynowo-biurowego takie jak: projekt koncepcyjny budynku biurowo-administracyjnego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, dokumentacja geologiczna, usługi doradcze, materiały budowlane (kruszywo, piasek), prace ziemne i wywozowe, niwelowanie terenu, przyłącze energetyczne, transport, ochrona obiektu, zrobienie drogi dojazdowej, komunalne. Równolegle prowadziła również budowę hotelu w spółce powiązanej, którą to inwestycję wspomogła znaczną kwotą w formie pożyczki.
W następstwie tych decyzji inwestycja polegająca na budowie budynku magazynowo-biurowego nie była realizowana aktywnie. Ponoszono tylko wydatki na zachowanie rozpoczętej inwestycji. W roku bieżącym nasza spółka powiązana podjęła decyzję o budowie zakładu produkcyjnego, który również zabezpieczy nasze potrzeby produkcyjne i magazynowe. W związku z tym kontynuowanie naszej inwestycji stało się dla nas niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione. Zarząd naszej spółki podjął więc decyzję o likwidacji tej inwestycji i zmianie przeznaczenia rozpoczętej inwestycji na plac parkingowy. W miejscu byłego placu budowy jest obecnie plac parkingowy.
Czy dotychczas poniesione wydatki na inwestycję w całości mogą być kosztem uzyskania przychodu?
Czy część z nich musimy wydzielić jako koszty parkingu i amortyzować a dopiero pozostałą część zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych jako koszty uzyskania przychodu?
W omawianym przypadku nie doszło do całkowitego zaniechania inwestycji. Zaniechano budowy budynku, ale wykorzystano część aktywów poniesionych na jego budowę i zmieniono przeznaczenie tej inwestycji na parking.