Pytanie
Spółka wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc w miesiącu następnym. Wynagrodzenie za październik wypłaciła do 10 listopada, a składki ZUS zapłaciła 15 grudnia. Wynagrodzenie za listopad zapłaciła do 10 grudnia, a składki ZUS zapłaciła do 15 stycznia 2012 r. Wynagrodzenie za grudzień wypłaciła do 10 stycznia 2012 r., a składki ZUS zapłaciła do 15 lutego 2012 r. Wynagrodzenia ujęła w kosztach podatkowych w miesiącach, których dotyczyły, czyli o miesiąc wcześniej niż faktyczna wypłata.
Kiedy należy ująć w kosztach podatkowych składki ZUS za poszczególne miesiące?
Czy chodzi o pełne składki ZUS wykazane na deklaracji DRA (finansowane przez ubezpieczonego i płatnika), czy tylko o składki finansowane przez płatnika?