Pytanie
Zawarliśmy umowę leasingu finansowego w listopadzie 2013 r. Została wystawiona faktura VAT na całą wartość umowy leasingu (wartość netto przedmiotu leasingu + odsetki leasingowe + VAT). W fakturze tej nie został określony termin płatności wartości netto, tylko termin zapłaty VAT z faktury (zapłacony VAT jest z punktu widzenia umowy potraktowany jako kaucja). Terminy płatności poszczególnych rat spłaty wartości przedmiotu leasingu (naszego środka trwałego) wraz z odsetkami (bez VAT, będą dokumentowane notą obciążeniową) zostały określone w umowie. Amortyzującym podatkowo przedmiot leasingu jest leasingobiorca.
Jak ustalać koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do amortyzacji środka trwałego (nieopłacona część wartości początkowej tego środka trwałego)?
Czy kosztem uzyskania będzie amortyzacja proporcjonalnie do zapłaconej części środka trwałego, np. zapłaciliśmy 10% wartości początkowej, a więc też 10% narastającej amortyzacji będzie KUP?
Lub kosztem uzyskania przychodem będzie taka wartość amortyzacji jak została spłacona wartość środka trwałego – czyli jeżeli spłaciliśmy z wartości początkowej 10.000 zł to amortyzacja tego środka trwałego do kwoty 10.00 zł stanowi KUP?