Pytanie
Polska firma produkcyjna, eksporter towaru, oznaczająca faktury NIP-UE wystawia faktury na odbiorcę z UE bez VAT jako usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium RP. Dotyczy to dodatkowej faktury za zlecony transport, którym obciążany jest odbiorca z UE, który zlecił nam refakturownie transportu na siebie podając swój NIP-UE. Transportu dokonuje inny polski podmiot, który fakturuje naszą firmę za usługę transportu zagranicznego. Transport nie jest wliczany do kosztów towaru dostarczanego do odbiorcy z UE w ramach WDT, są wystawiane dwie osobne faktury tj za towar ze stawką 0% oraz za transport ze stawką FNP, bez VAT, to jest niepodlegający opodatkowaniu w PL.
Czy faktury za transport, refakturowane na odbiorcę z UE, wykazywane jako usługa podlegająca opodatkowaniu poza RP są w stanie prawnym 2012, 2013 i 2014 prawidłowe?
Jakie jest przeważające stanowisko urzędów skarbowych w tym zakresie?
Czy taka faktura za transport, bez VAT, musi zawierać jakieś dodatkowe oznaczenia oraz czy musimy posiadać potwierdzenie odbioru faktury lub wykonania usługi niezbędne np. przy WDT?