Pytanie
W dniu 31 sierpnia 2012 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z datą upływu okresu wypowiedzenia. Pracownik otrzymał świadectwo pracy.
Pracownik odwołał się do Sadu Pracy i z dniem 1 listopada 2012 r. na podstawie ugody został przywrócony do pracy. Z dniem 30 czerwca 2013 r. dojdzie do ponownego rozwiązania umowy o pracę na tej samej podstawie co pierwotne zakończenie stosunku pracy.
Jaki okres zatrudnienia wykazać w świadectwie pracy?
Czy należy anulować poprzednie świadectwo pracy?
Co z okresem wrzesień - październik 2012 r.rejestracja w UP jako bezrobotny?