Pytanie
W dniu 2 lutego 2011 r. pracodawca zatrudnił osobę na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. 18 kwietnia 2013 r. pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 30 kwietnia 2013 r.
Czy pracodawca postępuje prawidłowo uznając, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. rozwiązuje się również umowa na zastępstwo - z upływem czasu, na który była zawarta i wystawia świadectwo pracy dla osoby zatrudnionej na zastępstwo od 2 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2013 r. w dniu 30 kwietnia 2013 r.?