Pytanie
Dnia 3 marca 2012 r. wręczono pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony do 30 listopada 2012 r. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Pracownik skierował sprawę do sądu. Spółka musi wypłacić pracownikowi 3-miesięczne odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy.
Jak takie odszkodowanie prawidłowo obliczyć?
Np. wynagrodzenie zasadnicze 3400 dzielone na współczynnik urlopowy 21 = 161,90 zł.
Przez ile dni należy to pomnożyć?
Czy liczba dni pracujących w okresie 4 marca - 3 czerwca czyli 62 dni?
Czy 3 miesięczny okres wypowiedzenia - marzec - 22 dni robocze, kwiecień - 20, maj - 21 czyli 63 dni?
W pierwszym przypadku odszkodowanie wyniesie 10038,10 zł, w drugim zaś 10.200 zł.