Pytanie
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej podlegają przepisom ustawy kominowej. Zasady ich wynagrodzenia określone zostały jako x- krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
Czy w świetle art. 29c ustawy kominowej członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, dla których nie zastosowano maksymalnego wskaźnika krotności, o którym mowa w art. 8, powinno być od stycznia 2012 r. wypłacone wynagrodzenie zgodnie z ich zasadami wynagrodzenia - stosując jako podstawę wynagrodzenie z IV kwartału 2011 r. – z ograniczeniem do wysokości maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy kominowej?