Pytanie
Dwie spółki kapitałowe łączą się przez inkorporacje tzn. jedna wchłania drugą. Nie powstaje przy tym nowy podmiot. Spółka przejmująca A przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej B. W obydwu spółkach jest zatrudniona ta sama osoba - w spółce A na pełny etat, a w spółce B na 1/8 etatu. Aktualnie osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek chorobowy ze Spółki A oraz z ZUS (Spółka B nie wypłaca samodzielnie zasiłków). Prawdopodobnie w dniu połączenia spółek oraz po połączeniu nadal będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim.
Jak prawidłowo ustalić wysokość podstawy do zasiłku chorobowego po połączeniu spółek?