Pytanie
Osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z dobrowolnym chorobowym, kończy okres preferencji 2 lat w dniu 30 czerwca.
Czy zgłoszenie od 1 lipca z kodem 0510 i dobrowolnym chorobowym (wyższa podstawa niż minimalna) powoduje, że do zasiłku chorobowego będzie się liczyła średnia z 12 miesięcy wraz z okresem preferencji?
Czy w przypadku przerwy w ubezpieczeniu dobrowolnym chorobowym powyżej 30 dni do zasiłku chorobowego będzie się liczyła średnia od momentu zgłoszenia po przerwie?
W obu przypadkach przy założeniu, że będzie zgłoszone i opłacane w terminie ubezpieczenie chorobowe z innymi ubezpieczeniami społecznymi powyżej 90 dni.