Pytanie
W zakładowym układzie zbiorowym pracy znajduje się następujący zapis dotyczący
przyznawania premii za sprzedaż zewnętrzną wyników badań naukowych:
1. Premia jest naliczana za zrealizowanie i sprzedaż.
2. Warunkiem ubiegania się o premię za sprzedaż zewnętrzną wyników badań jest zapewnienie 100% finansowania kosztów działalności jednostki organizacyjnej.
3. Łączna suma premii dla zespołu nie może przekraczać 50% zysku ze sprzedaży, nie więcej niż 15% wartości sprzedaży.
4. Wysokość indywidualnej premii winna być zróżnicowana w zależności od udziału w zrealizowanym zadaniu, stopnia złożoności wykonywanego zakresu pracy itp.
5. O przyznanie premii indywidualnej członkowi zespołu realizacyjnego wnioskuje kierownik tego zespołu, a decyzję podejmuje Dyrektor Jednostki.
Czy taki zapis uprawnia do uwzględnienia premii w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?