Pytanie
Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik został zatrudniony od 15 lutego 2012 r., a zachorował 18 marca 2012 r., czyli w drugim miesiącu zatrudnienia? Jakie składniki należy wziąć w tym przypadku pod uwagę?
Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1630 zł brutto plus premię pomniejszaną proporcjonalnie za czas choroby (cała kwota premii to 150 zł). Dodatkowo w marcu otrzymał wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nocnych, w wysokości 27,20 i nagrodę uznaniową w wysokości 114,63. Do postawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego zostało wliczone wynagrodzenie zasadnicze i premia, która jest pomniejszana proporcjonalnie (1630 150)-13,71%x (1630 150).
Czy podstawa wymiaru została ustalona prawidłowo?
W jaki sposób wykazać to w ZUS Z-3?