Pytanie
Jak prawidłowo ustalić podstawą do obliczenia ekwiwalentu urlopowego pracownicy wynagradzanej według stałej stawki miesięcznej?
Do grudnia 2011 r. wynagrodzenie wynosiło 1700 zł od stycznia 2012 r. 1800 zł. Ponadto pracownica otrzymuje miesięcznie dodatek stażowy w wysokości (6%) - 108 zł., stały dodatek kasjerski w wysokości 270 zł. oraz dodatkowo w czerwcu i sierpniu otrzymała dodatek zastępstwa kasowego po 79 zł. Od 16 do 24 lipca pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby. Ostatnią premię otrzymała w lipcu 2011 r. była to premia uznaniowa zgodnie z regulaminem - w wysokości 1200 zł.
Jak prawidłowo ustalić podstawę do obliczenia ekwiwalentu urlopowego na dzień 31 sierpnia 2012 - za 5 dni niewykorzystanego urlopu?