Pytanie
Pracodawca posiada kilka kotłowni położonych na ternie całego kraju m.in. w Drzewicy i w Grójcu. Obecnie pracownicy wykonują zadania dla tych dwóch kotłowni. W umowie o pracę wskazane jest miejsce pracy w Grójcu.
Jak sporządzić umowę na korzystanie z pojazdu prywatnego na cele służbowe?
Pojazd będzie wykorzystany na jazdy lokalne po wymienionych miastach i na dojazd z miejsca zamieszkania do pracy w sytuacjach awaryjnych. Zaproponowano ogólny limit na jazdy lokalne i w celach awaryjnych 400 km. Dla wskazanych miejscowości przysługuje limit w wysokości 300 km.
Czy prawidłowe byłoby wskazanie ryczałtu na jazdy lokalne 300 km, a dojazdy w sytuacjach awaryjnych jako jazdy zamiejscowe rozliczane jako delegacje służbowe?