Pytanie
Niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez stowarzyszenie nie posiada własnej stołówki. W celu zapewnienia uczniom możliwości spożycia obiadów szkoła korzysta z usług firmy cateringowej. Firma cateringowa dowozi do szkoły gotowe porcje. Są one następnie rozdawane tym uczniom, których rodzice zadeklarowali chęć korzystania z tego typu usługi. Czesne płacone przez rodziców za naukę dzieci nie obejmuje obiadów. Nie wszystkie dzieci korzystają z tej usługi. Na koniec miesiąca firma cateringowa wystawia fakturę na stowarzyszenie za sprzedane posiłki w danym miesiącu. Rodzice płacą za obiady gotówką w sekretariacie szkoły. Czasem przelewem na konto szkoły. Następnie szkoła płaci przelewem z własnego konta za fakturę. Szkoła tylko pośredniczy w usłudze cateringowej, nie zarabia na sprzedaży obiadów, nie są wystawiane rachunki za obiady.
Czy przez organy kontroli skarbowej tego typu pośrednictwo może być traktowane jako sprzedaż posiłków prowadzona przez szkołę na rzecz uczniów?