Pytanie
Firma (sp. z o.o.) zatrudnia cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia. W umowie została określona stawka za roboczogodzinę w kwocie netto. Zleceniodawca opłaca koszt zakwaterowania cudzoziemców (faktura za wynajęte pokoje wystawiana jest na spółkę). Postępując zgodnie z przepisami, opłacone przez spółkę koszty zakwaterowania powinny zwiększać przychód osiągany przez cudzoziemców, czyli powinny być oskładkowane i opodatkowane.
Jak formalnie rozwiązać kwestię pokrywania przez zleceniodawcę kosztów zakwaterowania?
Czy zapis stwierdzający, że zleceniodawca pokrywa koszty zakwaterowania będzie wystarczający aby uznać, że wyliczana od stawki netto kwota miesięcznego wynagrodzenia zawiera także część wynagrodzenia "płaconego w formie pokrycia kosztów zakwaterowania"?
Jeżeli nie, to w jaki sposób należy policzyć wynagrodzenie aby stawka netto za godzinę nie uległa zmianie?