Pytanie
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu wypoczynkowego występują składniki zmienne m.in. dodatek za nadgodziny, dodatek za porę nocną.
Czy należy uzupełniać ww. składniki zmienne do pełnego miesiąca zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (§ 16 ust. 2)?
Pracownik w danym miesiącu ma normę pracy 168 h, jeden dzień był chory, czyli faktycznie przepracował i tak 168 h ponieważ przepracował dodatkowo 8 godzin w dniu wolnym od pracy (8 h* dopł. 100%) = 60 zł, w tym 16 h przepracował w porze nocnej i zarobił 100 zł. Czyli do wyliczenia urlopu wypoczynkowego należy uzupełnić ten składnik zmienne: 100 zł 60 zł = 160 zł/160h (czas przepracowany bez nadgodzin) * czas do przepracowania z kalendarza 168 h.
Czy należy podzielić przez czas do przepracowania 176 h godzin tj. powiększony o 8 godzin 100%, które przepracowałby pracownik?