Pytanie
W firmie produkcyjnej jest potrzeba zlecenia godzin nadliczbowych pracownikom przy produkcji. Będą to godziny przepracowane w sobotę oraz w niedzielę. Firma ma okres rozliczeniowy 4 miesięczny. Dodatkowa praca jest w maju - czyli w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego. Pracownikowi zostanie zapłacone wynagrodzenie za te godziny oraz dodatek 50% za sobotę oraz dodatek 100% za niedzielę.
Czy, jeżeli pracownik nie zwróci się z wnioskiem o odebranie godzin nadliczbowych przez cały okres rozliczeniowy i pracodawca nie udzieli mu dni wolnych, to po zakończeniu okresu rozliczeniowego powinien zapłacić pracownikowi dodatek 50% za godziny sobotnie i 100% za godziny niedzielne?