Pytanie
Pracownik wykonywał pracę w dodatkowy dla pracownika dzień wolny od pracy tj. 15 grudnia 2012 r. - 4 godziny od 7.00 do 11.00 (sobota) oraz w niedzielę 16 grudnia 2012 r. - 5 godz. w godzinach 7.00 – 12.00. Pracodawca rekompensując pracownikowi pracę we wskazanych terminach udzielił mu w miesiącu grudniu 2012 r. dwóch dni wolnych od pracy. Pracownik w miesiącu grudniu otrzymał pełne wynagrodzenie wyliczone tak jakby przepracował pełny wymiar czasu pracy.
Czy przy takim sposobie rekompensaty pracy w dodatkowy dzień wolny od pracy i w niedzielę należy wypłacić pracownikowi jakieś inne należności np. wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny (4 5 = 9), czy też taki sposób rekompensaty wyczerpuje roszczenia pracownika?