Pytanie
Pracownik otrzymał pożyczkę z ZFŚS. Jednak przed jej spłatą pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę. Pracownik napisał podanie, że pozostałą kwotę 1250 zł będzie spłacał w systemie ratalnym po 250 zł. Pracodawca wyraził na to zgodę podpisując jednocześnie z pracownikiem aneks do umowy pożyczki: "Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w 5 miesięcznych równych ratach po 250 zł każda. Pierwsza płatność do 8 września 2012 r. Pożyczkobiorca będzie dokonywał comiesięcznych wpłat do 8 każdego miesiąca na rachunek bankowy pracodawcy." Pracownik jednak nie dotrzymał tych warunków. Pracodawca wezwał go pisemnie do uregulowania należności.
Jaką drogę może teraz obrać pracodawca? Czy na podstawie posiadanych dokumentów, można sprawę skierować do komornika, czy powinien najpierw rozpatrzyć to sąd?