Pytanie
Pracownik, który od dnia 5 maja 2008 r. do 30 września 2008 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, z dniem 30 września 2008 r. odchodzi na emeryturę.
Jak należy wykazać w świadectwie pracy okres, w którym pracownikowi zakończono wypłatę zasiłku chorobowego, po 182 dniach choroby - 21 kwietnia 2008 r. a nie przyznano mu jeszcze świadczenia rehabilitacyjnego?
Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona?
Dodam, że okres ten wynosi 2 tygodnie od 22 kwietnia. - 4 maja 2008 r. a zakład pracy prawidłowo wyliczył czas trwania okresu zasiłkowego i okres wypłaty zasiłku chorobowego.