Pytanie
Pracownik od zeszłego roku przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. W styczniu 2013 r. wpłynęło zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę 22177,32 zł. Według informacji posiadających przez pracodawcę można dokonywać potrąceń komorniczych ze świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 25% kwoty należnego świadczenia brutto i takiego potrącenia pracodawca dokonuje co miesiąc. Jednak dnia 16 maja 2013 r. wpłynęło kolejne zajęcie również niealimentacyjne na kwotę 2842,95 zł.
Jak należy odpowiedzieć komornikowi na to zajęcie?
Jak (i czy w ogóle) należy dokonywać kolejnego zajęcia?
Czy należy rozdzielić procentowo to potrącenie?
Wysokość tego świadczenia wyliczona jest z najniższego wynagrodzenia. Nie jest waloryzowane, ponieważ wskaźnik waloryzacji był niższy niż 100%, a w tej chwili jest wypłacane 75% świadczenia.