Pytanie
Pracownik spółki z o.o. dokonuje zakupów na rzecz spółki, płacąc kartą przedpłaconą, np. Orlen. Pracownik ten za swoje pieniądze dokonał kupna tej karty w Towarzystwie Zakupowym Lyoness. Na fakturze zakupowej na rzecz spółki w pozycji sposób zapłaty jest: przedpłacone kartą. Pracownik otrzymuje zapłatę za fakturę z kasy spółki. Z kolei firma Lyoness od wykupionych kart przedpłaconych, płaci na rachunek bankowy pracownika 1% wartości zakupionych kart (na przelewie jest zapis "z rachunku Lyoness Europe... Szwajcaria".
Czy możliwe są powyższe operacje (wątpliwość budzi fakt zapłaty kartami przedpłaconymi pracownika, a nie kartami wykupionymi przez spółkę), jeśli możliwa jest powyżej opisana operacja, to jak opodatkowany powinien być pracownik, skoro pieniądze otrzymuje ze Szwajcarii?