Pytanie
Od 1 stycznia 2014 r. zmieniła się definicja samochodu osobowego - wprowadzono punkt o dopuszczalnej ładowności.
Czy te zmiany dotyczą również pojazdów samochodowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2014 r.?
Mamy takie przypadki, gdzie przed 1 stycznia 2014 r. jest to pojazd ciężarowy spełniający definicję samochodu osobowego (badanie techniczne z okręgowej stacji) i stosujemy do niego ograniczenia do 20.000 EURO a po 1 stycznia 2014 - jest wyłączony na podstawie przepisu o dopuszczalnej ładowności.
Czy wobec powyższego powinniśmy zmienić kwalifikację na samochód inny niż osobowy i naliczać amortyzację od wartości początkowej tego pojazdu bez ograniczeń do 20.000 EURO?
Z przepisów wprowadzających zmiany w definicji samochodu osobowego w u.p.d.o.p. nie ma zapisu, że dotyczy pojazdów nabytych po dniu 1 stycznia 2014 r.