Pytanie
Jak poprawnie ustalić datę powstania obowiązku podatkowego odnośnie najmu prywatnego?
Lokale mieszkalne (umowa przewiduje termin płatności do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący). Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstanie w dacie zapłaty (wpływu środków na rachunek bankowy), zwykle z kilku miesięcznym opóźnieniem. Gdy faktura była wystawiona w terminie wynikającym z umowy VAT - w dacie wystawienia faktury obejmującej czynsz (ZW) za bieżący okres i obciążenie za zużyte media wg stawki obowiązującej.
Lokale użytkowe (umowa jw.) obowiązek podatkowy powstaje w dacie (miesiącu) wystawienia faktury jak określono w umowie (do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący). Najem w ramach działalności gospodarczej - podatnik zwolniony z VAT (limit).
Lokale mieszkalne (umowa przewiduje termin płatności do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący). Obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty (wpływu środków na rachunek bankowy), zwykle z kilku miesięcznym opóźnieniem, wystawienie faktury w dacie zapłaty. Lokale użytkowe - obowiązek podatkowy w dacie (miesiącu) wystawienia faktury jak określono w umowie (do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący).