Pytanie
Jak bezpiecznie udokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT, ujętą w kasie fiskalnej jako opodatkowana w przypadku, kiedy podatnik nie jest płatnikiem?
Firma handlowa (osoba fizyczna) rozpoczęła działalność od kwietnia, korzystając ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów, wybrano jednak ewidencję na kasie fiskalnej, zgłaszając jej zainstalowanie do urzędu skarbowego. Przez pomyłkę sprzedaż za cały miesiąc ewidencjonowano na kasie ze stawką 23% zamiast ZW.
Jak postąpić w takiej sytuacji?
Do podatku przyjęto sprzedaż brutto, ale jakie sporządzić dokumenty (zgodnie ze zmianami obowiązującymi od kwietnia) na uzasadnienie wykazanej sprzedaży jako zwolnionej?
Wątpliwości nasze dotyczą ewidencji korekt szczegółowo opisanej w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących.