Pytanie
Jak określić wartość nieodpłatnego świadczenia w związku z uzyskaniem gwarancji spłaty kredytu udzielonego przez BGK w ramach pomocy de minimis?
Spółka otrzymała w dacie podpisania umowy zaświadczenie o pomocy de minimis (ekwiwalent dotacji brutto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów - 13,33% kwoty udzielonej gwarancji). Spółka zobowiązana jest z tytułu udzielonej gwarancji do zapłaty prowizji:
- w pierwszym okresie rocznym 0%,
- w drugim roku 0,5%.
Czy wartość nieodpłatnego świadczenia stanowi wartość wykazana na zaświadczeniu de minimis plus 0,5% za pierwszy rok obowiązywania gwarancji?