Pytanie
Spółka świadczy usługi transportowe, sprzętowe oraz wynajmu pojazdów bez kierowcy. Usługi te wykonuje przy użyciu własnych pojazdów i sprzętu. Obecnie ma zawrzeć umowę na usługi transportowe, sprzętowe i warsztatowe (przedmiot umowy) z kontrahentem, który prowadzi działalność na terenie kopalni węglowej. Spółka ma pozyskać określone grupy pracowników (kierowcy, operatorzy sprzętu, mechanicy), tj. zatrudnić ich u siebie na umowę o pracę i oddelegować do pracy u kontrahenta. Kontrahent ma zapewnić dozór techniczny, pojazdy, sprzęt, maszyny, narzędzia na których będą pracować nasi pracownicy oraz określone warunki pracy i prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników.
Jak zakwalifikować te usługi na gruncie VAT?
Czy przedmiot umowy jest prawidłowy, czy są to rzeczywiście świadczone przez Spółkę usługi?
Jeśli tak, to jak określić obowiązek podatkowy dla usług sprzętowych i warsztatowych?
Czy nie są to usługi najmu pracowników?