Pytanie
Firma posiada własne samochody osobowe (środki trwałe). Z samochodów tych korzystają pracownicy firmy.
Jak od 2010 r. należy dokumentować wykorzystywanie samochodów jedynie do celów służbowych, tak aby nie zarzucono pracownikom firmy wykorzystywania samochodów firmowych do celów prywatnych?
Jeśli firma pozwoli na korzystanie z samochodów prywatnie, to jak to należy udokumentować i jak opodatkować- u pracowników jako przychód, czy w firmie jako przychód?
Jak postąpić jeśli samochód przekazywany jest podwykonawcy w celu realizacji umowy?
Czy należy ten fakt jakoś dokumentować?
Jeśli pracodawca pozwoli na wykorzystywanie samochodów do celów prywatnych czy nie będzie miał problemów z zaliczeniem wydatków eksploatacyjnych (paliwo, naprawy) do kosztów?