Pytanie
Nasz klient prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości - PKD 68.10.Z. Rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów (podatek liniowy).
Na zakupionych przez niego gruntach i nieruchomościach przed ich sprzedażą wykonywane są prace budowlane. Prace te wykonują inne firmy, ale wykorzystując do nich zakupione przez naszego klienta materiały.
1. Czy prawidłowy jest fakt prowadzenia działalności gospodarczej naszego klienta tylko w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomośc?
2. Jak należało by ustalić wartość inwentury na dzień 31 grudnia?