Pytanie
Pomyłkowo do rejestru VAT wprowadzono błędną kwotę netto oraz kwotę VAT z faktury zakupu i wysłano deklarację VAT. Po wysłaniu deklaracji VAT zorientowano się, że w rejestrze VAT jest błędna (za wysoka) kwota netto i kwota VAT z faktury.
Jak należy w rejestrze VAT wykazać prawidłowe kwoty netto i VAT z faktury?
Czy należy do rejestru VAT wprowadzić dodatkowe pozycje - jedną na minus z kwotami błędnymi, a drugą na plus z kwotami prawidłowymi?