Pytanie
Pytanie dotyczy wysokości wypłaty gratyfikacji jubileuszowej w związku z obniżeniem stażu pracy urzędnikowi (pracownik prokuratury).
Pracownicy w dniu 31 sierpnia 2008 r. wypłacono gratyfikację jubileuszową za 25 lat pracy. W grudniu 2011 r. obniżono pracownikowi staż pracy w związku z wcześniejszym, błędnym zaliczeniem okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Po korekcie stażu pracy gratyfikacja jubileuszowa za 25 lat pracy winna zostać wypłacona w dniu 13 listopada 2012 r.
Czy w dniu 13 listopada 2012 r. powinna zostać wypłacona gratyfikacja jubileuszowa za 25 lat pracy?
Jeżeli tak, to w jakiej wysokości, czy ma to być może tylko i wyłącznie różnica wynikająca z wynagrodzenia?