Pytanie
Spółka prowadzi działalność handlową i posiada klika oddziałów na terenie kraju. Zatrudnia kierowców na umowy o pracę, którzy mają za zadanie rozwożenie towaru do poszczególnych oddziałów spółki. Do przewozu używają samochodów o ładowności powyżej 3,5 t.
Czy kierowca otrzymujący polecenie przewozu towaru do oddziału spółki w Bydgoszczy i do oddziału spółki w Gdyni i następnie przewozu do Warszawy jest uprawniony do otrzymania diet?
Czas dojazdu do Bydgoszczy trwa 6 godzin, z Bydgoszczy do Gdyni 2,5 godziny, z Gdyni do Warszawy 7 godzin, a łączny czas od wyjazdu z Warszawy do powrotu do Warszawy wynosi 24,5 godziny.