Pytanie
Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę, posiadających formularz A1 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne takich pracowników stanowi przychód pomniejszony o diety za każdy dzień pobytu za granicą (jeśli kwota ta jest mniejsza od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – pracodawca przyjmuje tę kwotę, jeśli jest wyższa - przyjmuje wyższą, przepisy zaś jednoznacznie określają kiedy może być niższa: urlop bezpłatny. zwolnienie lekarskie, rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca).
Jak należy obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?
Czy taką podstawę trzeba dopełniać, jeśli pracownik przepracował mniej niż powinien był przepracować?