Pytanie
Jak należy ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop?
Od maja 2006 r. pracownica jest zatrudniona w spółce w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 18 listopada 2011 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, które od lipca 2012 r. "przechodzi" w urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje do 30 grudnia 2012 r., a następnie ponownie jest zwolnienie lekarskie, potem dwumiesięczna opieka na dziecko, i dalsze zwolnienie do 30 maja 2013 r. Zasadnicze wynagrodzenie (składnik stały) uwzględniane w podstawie wyliczenia ekwiwalentu wynosi 3500 zł brutto. Składniki zmienne (w tym przypadku premia regulaminowa) wypłacone były ostatnio w grudniu 2011 r. czyli przed urlopem macierzyńskim.
Jak należy ustalić podstawę wymiaru ze składników zmiennych?
Premie (przed chorobą i urlopem macierzyńskim) kształtowały się następująco: premia za sierpień 2011 r. wypłacona we wrześniu w wysokości 1500 zł, premia za wrzesień 2011 r. wypłacona w październiku w wysokości 1300 zł, premia za październik 2011 r. wypłacona w listopadzie w wysokości 1000 zł i premia za listopad wypłacona w grudniu 2011 r. w wysokości 200 zł. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione od dnia 18 listopada 2011 r., w związku z czym pracownica nie wykonywała pracy w miesiącu grudniu.
Czy premię wypłaconą w grudniu (mimo, że pracownica nie przepracowała żadnego dnia w tym miesiącu) należy uwzględnić w podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop?