Pytanie
Zamówiliśmy u naszego dostawcy dwie partie obwodów drukowanych pod dwa konkretne zamówienia na wyroby dla naszego udziałowca z Niemiec. Kiedy dostarczył nam pierwszą partię, okazało się, że obwody te nie odpowiadają do końca naszym potrzebom. Konieczna była ich przeróbka wykonana we własnym zakresie. Wiedząc o tym, nasz udziałowiec wycofał się z drugiego zamówienia, w konsekwencji czego my zrezygnowaliśmy z drugiej partii obwodów. Ze względu na to, że dostawca poniósł już pewne koszty związane z przygotowaniem produkcji tej drugiej partii obwodów, obciążył nas fakturą VAT za poniesione koszty startowe (wpisując na fakturze "Koszty startowe. Koszty anulowania zamówienia."), naliczając VAT według stawki 23%. Z naszym niemieckim udziałowcem zostało ustalone, że zrekompensuje nam te koszty i zwróci nam ustaloną w walucie obcej równowartość tych kosztów.
Czy możemy na tą rekompensatę wystawić fakturę VAT?
Jeśli tak, to czy można koszty te potraktować jako usługę i przenieść opodatkowanie na nabywcę z Niemiec?
Czy my możemy sobie odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturze od dostawcy (prowadzimy sprzedaż wyłącznie opodatkowaną)?