Pytanie
Nasza firma zawarła umowę z firmą X z siedzibą w Szwajcarii, przez którą dokonujemy zakupów w różnych firmach, które również zawarły umowę z firmą X. Polega to na tym, że my wpłacamy zaliczki do firmy X za towar, który chcemy zakupić i od firmy X otrzymujemy bony lub karty płatnicze, którymi dokonujemy zapłaty za towar zakupiony w wybranej firmie. Od firmy X otrzymujemy np. 2% wynagrodzenia od wpłaconej zaliczki zakupowej. Jak osiągniemy wynagrodzenie powyżej 45,00 zł, mamy otrzymać wynagrodzenie na nasz rachunek bankowy. Przed otrzymaniem wynagrodzenia na nasz rachunek bankowy musimy ww. spółce wystawić fakturę.
Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę?
Faktura będzie wystawiona na klienta zagranicznego do Szwajcarii.