Pytanie
Jak należy rozumieć przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wywóz towarów przy "użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy" o którym mowa w art. 42 ust. 4 u.p.t.u.?
Czy musi być to środek transportowy stanowiący własność nabywcy, czy też może to być samochód np pożyczony od brata?
Na nasze pytanie telefoniczne KIP odpowiedział, że w przypadku WDT słowo "własny" jest użyte jako przeciwieństwo wywozu przy pomocy firmy spedycyjnej i samochód, którym towary są wywożone do innego kraju unijnego nie musi stanowić własności nabywcy.