Pytanie
Wynagrodzenie pracownika według zapisów w umowie o pracę jest płatne na następujących warunkach:
- płaca minimalna w wysokości: 1680 zł brutto
- na płacę minimalną składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za dyżury i godziny nocne
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w marcu 2013 r. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 500 zł brutto miesięcznie oraz premię uznaniową w kwocie od 1100 zł. W miesiącach, w których premia nie jest wypłacana w pełnej wysokości pracownik otrzymuje wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego.
W marcu 2013 r. pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowego w zwykłych dniach roboczych w porze dziennej. Dodatek za każdą godzinę tej pracy wyniósł 3,41 zł, według wyliczenia: 500 zł/168 godzin = 2,98 zł;2,98 zł x 50% = 1,49 zł.
Czy dodatek za nadgodziny został wyliczony poprawnie?
Czy na podstawie zapisu w umowie o pracę: "na płacę minimalną składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za dyżury i godziny nocne" bez określenia w regulaminie lub umowie o pracę ile wynosi wynagrodzenie zasadnicze prawidłowo wykonano powyższych obliczeń?
Czy pracodawca może dowolnie ustalić wynagrodzenie zasadnicze bez zapisów regulaminowych czy umownych?
Czy w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania pracodawca może pominąć informację dotyczącą wysokości wynagrodzenie zasadniczego ze względu na fakt, iż pracownik zawsze otrzyma co najmniej wynagrodzenie minimalne?