Pytanie
Emeryci mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzają się do Polski na stałe. Na terenie Polski będą oni mieli następujące źródła dochodu:
1) każde z nich będzie otrzymywać emeryturę z ZUS,
2) każde z nich będzie otrzymywać emeryturę z USA – kwota netto po potrąceniu podatku dochodowego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.
W jaki sposób powinien być wyliczony podatek dochodowych dla wyżej opisanych osób?
Jakie deklaracje powinny być złożone do urzędu skarbowego w przypadku rozliczenia rocznego? PIT/ZG i jaki jeszcze?
Do którego artykułu powinni ustosunkować się wyżej opisani podatnicy (art. 27 ust. 8, czyart. 27 ust. 9-9a u.p.d.o.f.?
Jak matematycznie powinno być dokonane rozliczenie?
Jakie wytyczne są w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania - Polska vs USA?