Pytanie
W działalności gospodarczej zatrudniam osobę na umowę zlecenie. Okazało się, iż w latach 2009-2010 postąpiłem niewłaściwie naliczając składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu ww. umowy zlecenia. W 2012 r. skorygowałem na raportach ZUS składki z tytułu tej umowy - powinienem więc zwrócić pracownikowi nienależne składki pobrane na ubezpieczenie społeczne i jednocześnie pobrać więcej z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Czy w związku z rozliczeniem z pracownikiem powinienem wypłacić mu powstałą nadpłatę w bieżącym okresie i ją opodatkować, czy też dokonać korekty każdego miesiąca z lat 2009-2010 i zapłacić odsetki z tytułu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników w za niskiej wysokości?